Consultatie

Bij de eerste behandeling wordt er vooreerst een uitvoering vraaggesprek gevoerd (anamnese), om zodoende een goed inzicht te krijgen in de klacht en de medische geschiedenis van de patiënt.

Vervolgens doet de osteopaat een lichamelijk onderzoek om te bepalen welke structuren aangedaan zijn. De resultaten van het onderzoek worden vervolgens met de patiënt besproken en er wordt een behandelplan opgesteld.

De behandeling is geheel manueel, hetgeen wil zeggen dat er enkel met de handen gewerkt wordt en er komt dus geen apparatuur aan te pas. Daarnaast kunnen adviezen worden gegeven op het gebied van voeding, houding, beweging en ontspanning. Doel hiervan is het zelfgenezend vermogen van het lichaam te ondersteunen. Zo nodig kan verwezen worden naar andere disciplines zoals een huisarts, kinesitherapeut, diëtist, … Na 2 – 3 weken vindt er een 2de consult plaats.

Meestal zijn 3 tot 5 behandelingen voldoende om het probleem op te lossen. Dit is echter deels afhankelijk van de klacht en de stoornis van de patiënt. Indien er na 3-5 behandelingen geen enkele verbetering wordt gevonden door de osteopaat dan zal deze ook voorstellen de behandeling te staken.